06-18426266 [email protected]

Een werkgelukbeweging op gang brengen

dec 14, 2021

(Inzicht – Inspiratie – Impact)

De vraag van deze organisatie was om werkgeluk centraal te zetten binnen de organisatie. Er was zowel een noodzaak om te veranderen (hoog verloop, mensen voelden zich niet genoeg gezien en gehoord) als een verlangen om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. De start van het traject bestond uit het toetsen van het commitment van de directie. De ervaring heeft geleerd dat dit commitment voorwaardelijk is voor het laten slagen van een traject. (zonder gaan we dan ook niet aan de slag). Met behulp van de WINscan deden we een nulmeting. Zo kregen we inzicht waar de organisatie stond, welke pijlers van het Klaver 4-model sterk waren en welke beter konden. De stap daarna was het gezamenlijk formuleren van een werkgelukmanifest, waarin we o.a. beschreven wat er onder werkgeluk verstaan wordt, wat men er mee wil bereiken en welk gedrag hierbij hoort. 

Vervolgens onderwierpen we diverse projectteams aan kleinschalige experimenten, onder bezielende leiding van een WINfacilitator. De ideeën die medewerkers hebben om werkgeluk te vergroten, konden zo direct getoetst worden. We verzamelden de succesvolle experimenten en pasten ze op meerdere plekken toe. Door het op deze manier aan te vliegen was de betrokkenheid van de medewerkers enorm. Bovendien waren ze direct ambassadeur van hun eigen idee. Gelijktijdig zijn we gestart met het aanbieden van een aantal workshops op basis van knelpunten die uit de WINscan naar voren kwamen. Zo kregen leidinggevenden een workshop waarderend leiderschap. Voor medewerkers hebben we een werkgelukprogramma opgestart waarin ze aan de slag gaan met hun mindset, energiebalans en beter leren ontspannen. De 1-meting die we na een jaar hebben gedaan, liet zien dat het verloop met 10% gedaald was, de betrokkenheid met 20% gestegen en het cijfer op werkgeluk 0,7 verhoogd was. En misschien nog wel Maar het mooiste compliment kwam van een manager die aanvankelijk behoorlijk cynisch was: “Het is eigenlijk heel leuk om hier mee bezig te zijn, los van dat het mijn mensen duidelijk goed doet, word ik er heel blij van om zaken vanuit een positief perspectief aan te vliegen. Dan zijn ook de moeilijke gesprekken veel beter te voeren.”

Lieke Bezemer