06-18426266 [email protected]

Van werkdruk naar werkgeluk: Een nieuwe kijk op aandacht en waardering

dec 13, 2021

Een nieuwe kijk op aandacht en waardering

Alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat was precies de reden waarom we bij deze organisatie hebben gekozen voor een ander taalgebruik en een nieuwe focus. In een gezamenlijke sessie met de directie en HR hebben we de interne processen onder de loep genomen: hoe organiseren we aandacht voor en waardering van onze medewerkers? De conclusies was dat de gesprekkencyclus een compleet nieuwe vorm mocht krijgen waardoor juist de goed functionerende medewerkers de aandacht krijgen die ze verdienen. Het Klaver 4-model zorgde hierbij voor gemeenschappelijke taal. Daarnaast maakten we aan de hand van de vier pijlers een format dat leidinggevenden kunnen gebruiken in de gesprekken met hun mensen. In een training hebben de leidinggevenden hier mee kunnen oefenen zodat ze het vervolgens direct in de praktijk konden brengen.

Lieke Bezemer