06-18426266 [email protected]

Meten

WINSCAN

“Om te weten of je op de goede weg bent, moet je eerst weten waar je staat.”

Werken aan werkgeluk begint met inzicht. Inzicht in waar je als organisatie staat, in wat er al goed gaat en wat er beter kan. Daarom ontwikkelden we de WIN scan: een wetenschappelijk gevalideerde werkgelukmeting, gebaseerd op het Klaver 4-model. Makkelijk, laagdrempelig, veilig en betrouwbaar.

Hoe het werkt? Deelnemers vullen een vragenlijst in via pc, laptop of mobiel. Hiermee meten we hoe werknemers in een organisatie werkgeluk ervaren. Met de verworven inzichten kun je heel gericht verbeteracties inzetten op team- en/of organisatieniveau.

Na de afname ontvang je een overzichtelijke rapportage met concrete tips en een persoonlijke toelichting van een van onze adviseurs.

Wat meten we?

We meten geluk en dat is iets anders dan tevredenheid. De WIN scan richt zich op dieperliggende thema’s zoals

h

Betekenis

In welke mate ontlenen medewerkers betekenis en zingeving aan het werken binnen de organisatie, in hun team en aan hun eigen werk?

Talenten

In hoeverre zijn medewerkers in de gelegenheid om hun talenten in te zetten en deze te ontwikkelen?

Autonomie

In hoeverre voelen medewerkers zich in staat om zelf te bepalen hoe ze hun eigen werk doen?

Relaties

In welke mate voelen medewerkers zich thuis in de organisatie en hun team en voelen zij zich onderdeel van een groter geheel?

Leidinggevende

Hoe en in welke mate speelt de leidinggevende een rol in de ervaring van werkgeluk?

Uitleg

Hoe werkt het?

  • We stellen in overleg vast op welk niveau jullie gaan meten. Wil je op organisatieniveau meten en/of op teamniveau? In hoeverre wil je teams met elkaar vergelijken?
  • Aan de hand van de door jullie verstrekte e-mail adressen en data zetten wij de survey uit onder jullie medewerkers
  • Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten
  • We monitoren de respons en sturen een tussentijdse reminder uit indien noodzakelijk
  • Jullie ontvangen een rapportage inclusief aanbevelingen die we persoonlijk toelichten

Voor het inzetten van de WIN scan gebruiken we ons eigen platform waarbij privacy en data-security zijn gewaarborgd.

Hoe snel krijg ik de resultaten?

Dat is afhankelijk van de grootte van het onderzoek. We streven naar een doorlooptijd van ongeveer twee weken.

Wetenschap

In samenwerking met Fontys Hogescholen doen wij wetenschappelijk onderzoek naar werkgeluk. Zo onderzochten we onlangs wat de invloed van corona is op ons werkgeluk. Rosalie (Fontys) en Lieke (WIN) hebben hier een wetenschappelijke publicatie van gemaakt, die je hier kunt lezen.

De studies met bijna 2000 respondenten geven veel inzichten in het thema werkgeluk in Nederland. Een aantal veelbelovende conclusies uit hun onderzoek zetten we hier op een rij:

Maar liefst 93% van de respondenten is van mening zelf invloed te hebben op werkgeluk. Dat geeft veel vertrouwen om met werkgeluk binnen organisaties aan de slag te gaan en de medewerkers hier vooral in te betrekken.

Het Klaver 4-model heeft een zeer grote correlatie met het cijfer dat mensen aan hun werkgeluk toekennen. De correlatie is maar liefst 68%. In normale mensentaal betekent het dat 68% van het werkgeluk van mensen verklaard kan worden door de dimensies van het Klaver 4-model. Het Klaver 4-model is een wetenschappelijk gevalideerd model

Het Klaver 4-model bestaat uit de dimensies Betekenis, Talenten, Vrijheid en Relaties. Van deze vier dimensies is de rol van Betekenis het grootst: mensen willen zich van toegevoegde waarde voelen en voor het werkgeluk is het essentieel dat ze zich kunnen identificeren met de identiteit van de organisatie
Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat ook de rol van de leidinggevende sterk bepalend is voor het al dan niet ervaren van werkgeluk

Voorbeeld

Eerder heeft Lieke al wetenschappelijk onderzoek gedaan in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Hierin is onderzocht wat de effecten zijn van het werkgelukprogramma voor medewerkers. Hieruit blijkt dat er significante en positieve verschillen zijn op het gebied van werkgeluk, omgaan met stress en tevredenheid over het werk. De medewerkers kregen in het programma handvatten aangereikt die zelfs nog doorwerkten na afloop van het programma. Een jaar na deelname rapporteerden de deelnemers 30% minder stress op het werk en 26% meer plezier.

Momenteel loopt er nog een studie om in kaart te brengen waar de rol van de leidinggevende op het werkgeluk van medewerkers nu precies zit. Zodra hier meer over bekend is, kun je dat uiteraard hier lezen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van alle lopende onderzoeken en resultaten.