06-18426266 [email protected]

Theorie

Model

De pijlers van werkgeluk

De basis van onze werkwijze bij het vergroten van werkgeluk is Het Klaver 4-model, ontwikkeld door onze eigen Lieke Bezemer. De klaverbladen vertegenwoordigen de vier pijlers van werkgeluk:
betekenis, talenten, vrijheid en relaties.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mensen werkgeluk ervaren als er sprake is van:

Betekenis

Werk dat voldoening geeft

Talenten

Mensen hun talenten kunnen benutten

Vrijheid

Enige mate van invloed hebben op hun werk

Relaties

Ergens bij te horen, verbinding ervaren

Het Klaver 4-model kent 3 niveaus: 

Organisatie

Team

Individu

Het Klaver 4-model

Het wetenschappelijk gevalideerde model beschrijft hoe je de vier pijlers van werkgeluk op ieder van de niveaus kunt bekijken. Er is sprake van werkgeluk voor een medewerker in een organisatie als de klaverbladen voor de drie niveaus goed bij elkaar aansluiten. Het model fungeert als een handzame kapstok. Je kunt het hanteren als organisatiefilosofie om met elkaar te brainstormen over onderwerpen die relateren aan werkgeluk. Wat doen jullie al? En wat zijn jullie wensen en behoeften? Het model helpt je om onderwerpen op de drie niveaus te clusteren, het geeft inzicht in welke onderwerpen wellicht nog minder sterk verankerd zijn en kan tevens helpen bij het aanbrengen van prioriteiten voor jullie beleid op werkgeluk.

Betekenis

Wat als je organisatie verandert, bijvoorbeeld door groei?

Geef je werkgeluk een vaste plek binnen je organisatie, dan zie je dat terug in je identiteit. Als je als bedrijf van koers verandert, bekijk je samen hoe je daar opnieuw invulling aangeeft. Steeds door de bril van geluk. Het klaver 4-model helpt je hierbij. Stel jezelf vragen als:
Hoe houden we onze werknemers gelukkig binnen onze nieuwe koers?
Zijn er verschuivingen van taken of mensen nodig?
En voor medewerkers op individueel niveau:
Kan ik me vinden in deze nieuwe koers?
Zie ik voor mezelf een rol weggelegd waar ik gelukkig van word?

Talenten

Talent werven en behouden

Wij geloven sterk in betekenisvol werven. Hierbij bekijken zowel de organisatie als de sollicitant of de idealen overeenkomen en of de talenten benut kunnen worden. Als je mensen binnenhaalt die passen bij de identiteit van een bedrijf is de kans veel groter dat zij hun talenten gaan benutten en inzetten. Geef dus al in de vacaturetekst aan waar je als organisatie voor staat. Als je tijdens de sollicitatieprocedure de sollicitanten bevraagt op de elementen van klaver 4-model, kom je erachter of ze bij jullie organisatie passen en er werkgeluk gaan vinden.
Later vormt het model een fijne basis om ontwikkelgesprekken te voeren. De insteek hiervan is toekomstgericht en niet gericht op het verleden zoals bij beoordelingsgesprekken. Hiermee krijg je in beeld wat ervoor nodig is om waardevol talent aan boord te houden.

Relaties

De kracht van aandacht

Het oog hebben voor mensen, mensen echt zien en weten wat hen beweegt, draagt enorm bij aan het werkgeluk dat ze ervaren. Een compliment van een leidinggevende, collega of klant maakt dat je je van toegevoegde waarde voelt. Het zijn juist die kleine dingen waardoor je gewaardeerd voelt. In de drukte van alledag bestaat de kans dat we hieraan voorbijgaan. Goed dus om je er bewust van te zijn, hoe makkelijk je al het verschil kunt maken. En jij zelf: heb jij vandaag al een compliment uitgedeeld?

Vrijheid

Loslaten en vertrouwen

Mensen die autonomie ervaren en voelen dat ze fouten mogen maken, komen vaak tot nieuwe ideeën. Het stimuleert het out-of-the box denken waarmee je creativiteit en innovativiteit een positieve impuls geeft. Het vraagt van leidinggevenden om te vertrouwen op de talenten van je medewerkers en het vermogen om zaken echt los te laten. Het geven van ruimte mensen heeft vele voordelen, maar vraagt ook om lef. Het lef om patronen te doorbreken en het anders te gaan doen dan voorheen.

Volg ons op Linkedin om op de hoogte te blijven van de laatste theoretische inzichten

Onderzoek

“Werken aan werkgeluk is een welbewuste keuze voor de lange termijn om vanuit een gezamenlijke visie en ambitie een continue beweging op gang te brengen.”

Onderzoek laat zien dat werk maken van werkgeluk veel oplevert voor medewerkers, teams en de organisatie als geheel. En dat heeft een positief effect op onze hele maatschappij. Even wat cijfers. Organisaties die inzetten op gelukkige medewerkers hebben:

  • Minder verloop 65% 65%
  • Minder verzuim 37% 37%
  • Meer productiviteit 21% 21%
  • Meer winst 22% 22%

Deze resultaten zijn prachtig, maar uiteindelijk gaat het erom dat je als organisatie toekomstbestendig wilt zijn. Dat je het al je medewerkers gunt om te werken in een omgeving waar ze gelukkig zijn en tot hun recht komen.

Organisaties die succes hebben met werkgeluk

Organiseren mensgericht
Er is een toenemende behoefte aan mensgericht organiseren. Betekenis speelt een belangrijke rol om relevant te zijn en te blijven. Je ziet dat organisaties die oog hebben voor autonomie (zoals Bol.com, Semco en Buurtzorg) heel succesvol zijn. Bovendien wijst onderzoek steeds weer uit dat meer werkgeluk leidt tot aantoonbare en blijvende resultaten.
Beschouwen werkgeluk als een totaalvisie
Het werken aan werkgeluk doe je vanuit de overtuiging dat je als organisatie toekomstbestendig wilt zijn. Het maakt een essentieel onderdeel uit van de organisatiestrategie waarbij het Klaver 4-model een praktisch hulpmiddel vormt. Zo maak je voor management en medewerkers het werken aan werkgeluk heel concreet.
Zien werkgeluk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Een organisatie bouwen waarin de mens centraal komt staat is een verantwoordelijkheid van iedereen: van directie, leidinggevenden en HR, maar bovendien van de medewerkers zelf. Uit het wetenschappelijk onderzoek dat wij in samenwerking met Fontys Hogescholen doen, blijkt dat maar liefst 93% van alle medewerkers en leidinggevenden geloven zelf invloed te hebben op hun werkgeluk.
Benaderen werkgeluk als een beweging
Werkgeluk regel je niet met één interventie of een losse training. Het is net als met geluk…. Je kunt het niet maken, je moet het willen zijn.
Het is een welbewuste keuze voor de lange termijn, vanuit een gezamenlijke visie en ambitie een continue beweging op gang te brengen.

Boek

Werkgeluk werkt!

Eind 2018 verscheen Lieke’s boek ‘Werkgeluk Werkt!’: deze praktische handleiding voor (HR) managers die binnen hun organisatie met werkgeluk aan de slag willen gaan is inmiddels een bestseller. Aan de hand van het Klaver 4-model legt Lieke uit hoe je werkgeluk op ieder niveau van je organisatie kunt implementeren. Het model geeft inzicht in de vier pijlers van werkgeluk (betekenis, talent, vrijheid en relaties) en laat bovendien zien wat dit betekent voor ieder niveau in de organisatie (organisatie, team en individu). Het boek wordt geroemd om zijn praktische toepasbaarheid en biedt naast de theorie, tips en overdenkingen volop inspirerende praktijkvoorbeelden van o.a. Tony Chocolonely, Hutten Catering, Experius en Great Place To Work. Het voorwoord is geschreven door wijlen hoogleraar Business Spiritualiteit aan Nyenrode, prof. Paul de Blot. Inmiddels is de derde druk een feit!

Janine Vos | CHRO Rabobank en Topvrouw van het jaar 2021

Werkgeluk Werkt biedt praktische handvatten om direct binnen jouw organisatie met werkgeluk aan de slag te gaan.

Bob Hutten, Directeur Hutten Catering

Dat werkgeluk werkt, bewijzen onze medewerkers iedere dag en wordt prachtig weergegeven in dit boek.

Fragment

Ynzo van Zanten (Tony’s Chocolonely)

“Bedrijven die aan de slag willen met werkgeluk wil ik graag meegeven: wees niet bang voor babysteps. Ik haal vaak het voorbeeld van de mug aan. Als je denkt dat iets kleins geen verschil kan maken; probeer dan maar eens om je kamer te delen met een mug. Een kleine stap kan dus wel degelijk een verschil maken! Als je geen stappen neemt, kom je nergens. Het is wel van belang dat er achter deze stappen een visie zit, zodat zij ergens toe leiden. Je moet niet bang zijn om kleine dingen te lanceren en te proberen. Door het te doen en gedurende het proces te evalueren en eventueel bij te sturen, kom je erachter wat wel werkt en wat niet. Het is niet altijd nodig om meteen een heel plan van aanpak uit te stippelen.”

In het boek geeft Ynzo van Zanten ook concrete acties prijs, die zij inzetten om het werkgeluk te verhogen.
Hier alvast een tipje van de sluier

  • Elke werknemer krijgt jaarlijks een paar renschoenen (die hebben ze ook nodig, want iedereen mag elke dag zoveel chocolade meenemen als ze kunnen tillen)
  • Er is bij Tony Chocolonely geen maximum, maar een minimum van 28 vakantiedagen, in goed vertrouwen dat het werk gedaan wordt. Hiermee geven we medewerkers beschikkingsrecht over zichzelf
  • We vieren alles wat je maar kunt vieren: of er nou een nieuwe reep gelanceerd wordt, of dat er iemand jarig is!

Benieuwd naar alle tips?

Zinvol en bruikbaar boek

Makkelijk leesbaar en nuttig

Werkgeluk werkt!
Een eye-opener

Werkgeluk werkt!
Een aanrader

Zeer werkbaar boek!

Werkgeluk, een jeukwoord?

We merken soms dat de term ‘werkgeluk’ irritatie oproept bij mensen. Als we vervolgens met elkaar in gesprek gaan over wat een prettige manier van werken is, blijken we het onderliggend over dezelfde zaken te hebben. Het komt altijd neer op de vier pijlers van het Klaver 4-model: Betekenis, Talenten, Vrijheid en Relaties. Focus jezelf dus niet te veel op een term, maar kijk naar wat nodig is en geef er zelf een naam aan.