06-18426266 [email protected]

Werkgeluk in teams en organisaties

Word een waanzinnige werkgever door werkgeluk te vergroten

Waarom er nu nog geen werkgeluk in jouw organisatie is

Je wil zo graag een goede werkgever zijn, maar tot nu toe vertrekken er vooral mensen. Ook het aantrekken van nieuwe mensen is lastig. De sfeer in het team is veranderd, mensen hebben een korter lontje en je hebt je collega’s nog nooit zoveel horen klagen. Je weet dat iedereen veel taken op zijn bord heeft liggen en dat de werkdruk stijgt. En het lijkt alleen nog maar om de cijfers en harde resultaten te gaan. Je realiseert je uiteraard dat de zakelijke kant belangrijk is, maar daar heb je de mensen voor nodig.

En die menselijke maat en het persoonlijke waar je altijd zo trots op was, lijkt momenteel ver te zoeken. Mensen lopen te mopperen, werken hard door en hebben geen tijd meer voor een gezellig praatje. Je denkt bij jezelf, hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Wat jij gelooft over werkgeluk in organisaties

Je weet gewoon dat het anders kan. Mensen die het leuk hebben met elkaar. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om bij jullie te werken en met plezier naar het werk toe komen. En natuurlijk is nieuwe mensen aantrekken uitdagend in de huidige markt, maar het kan wel. Het werken in een fijne sfeer draagt daar zeker aan bij. En je weet dat het mogelijk is om het weer echt te laten draaien om de mensen.

Mensen echt zien en waarderen, dat is de cultuur waar jij in gelooft. Medewerkers die hard werken en ook de tijd nemen om te ontspannen en collega’s op te zoeken. En die resultaten, die zijn in tijden nog niet zo goed geweest. Je loopt met een grote glimlach rond in je organisatie.

Mooi Lieke, maar wat gaan we dan concreet doen in zo’n werkgeluktraject?

Of een werkgeluktraject nu is bedoeld voor een team of organisatiebreed wordt ingezet, we beginnen altijd op dezelfde manier. We starten met een heldere diagnose, zodat we precies weten welke aanpak gaat werken. Effectief aan de slag gaan, daar houden we van. In het geval van een teamsessie stellen we bijvoorbeeld in een intakegesprek vast wat er nodig. Gaat het om een organisatiebreed traject maken we vaak gebruik van onze WINscan, een wetenschappelijk onderbouwde werkgelukmeting. De uitslag van deze scan geeft je de garantie dat je de goede dingen aanpakt. Wel zo handig en precies de reden waarom je in korte tijd al resultaat ziet. In alle werkgeluktrajecten zetten we jouw mensen centraal en zetten we in op een fijne manier van werken in een positieve sfeer. Dat doen we bijvoorbeeld door inzicht te creëren in de waarden, talenten en behoeften van elkaar.

Wat jouw organisatie nodig heeft, bespreken we eerst samen. Dat kan in een telefonisch gesprek van ongeveer een 30 minuten. Het verplicht je tot niks, het is een vrijblijvend gesprek. Na afloop weten we allebei wat er bij jouw vraag zou passen, hoe dit traject er uitziet en wat de benodigde investering is. Wil je graag een Werkgeluk oriëntatiegesprek aanvragen, klik dan op deze knop.

Waarom kan ik je helpen met het werkgeluk in jouw teams en organisatie?

Ik ben Lieke Bezemer, werkgelukexpert met meer dan 10 jaar ervaring. Ik doe al jaren onderzoek naar werkgeluk samen met Universiteit Maastricht en Fontys Hogescholen.

Op dit moment werk ik voor alle medewerkers in alle provincies, meer dan 10.000 mensen. Ik ben voor een jaar of langer hun extern programmamanager voor werkplezier. Dat betekent dat ik tijdens congressen grote groepen mensen inspireer over werkplezier, ik leid interne ambassadeurs op die het werkplezier mee op gang brengen in hun eigen organisatie zodat het echt een thema is dat gedragen wordt vanuit de medewerkers zelf. Verder maak ik werkgelukproducten voor hun online academie, vergroten we het inzicht in het eigen werkgeluk door de inzet van een individuele werkgelukmeting waarbij de ze hun persoonlijke resultaten in een rapport ontvangen. En ik train medewerkers in het vergroten van hun eigen werkgeluk. We zijn nu een paar maanden op weg, de eerste ambassadeurs zijn opgeleid en starten en zijn al gestart met hun eerste acties om het werkplezier te vergroten, deelnemers aan de congressen waren erg enthousiast en de WINscan wordt al volop gebruikt.

Voor het RIVM hebben we organisatiebreed de WINscan ingezet, waarbij iedere afdeling een eigen rapportage heeft ontvangen. Daarnaast hebben we een organisatierapportage gemaakt en toegelicht aan de directieraad. Voor leidinggevenden hebben we een webinar georganiseerd zodat ze handvatten hadden hoe ze aan de hand van de rapportage werk kunnen maken van werkgeluk binnen hun afdeling. Met een aantal teams hebben we werkgeluksessies gehouden waardoor ze nu meer verbinding ervaren, zicht hebben op elkaars perspectief en de samenwerking verbeterd is.

Bij Antea Group (ingenieursbureau) hebben we een werkgeluktraject ontworpen voor ruim 70 leidinggevenden. Hierbij hebben we ingezet op de combinatie van leren en toepassen. Eerst kennis opdoen over werkgeluk in een masterclass en een plan van aanpak maken voor het eigen team. Daar zijn ze mee aan de slag gegaan en vervolgens hebben we sessies gehouden om de verdieping op te zoeken, vragen te beantwoorden en plannen bij te schaven. In het traject hebben we bovendien HR meegenomen zodat ook via die weg het werkgeluk binnen de organisatie een vaste plek kreeg. Het resultaat is ondermeer dat er meer verbinding is ontstaan zowel online als offline, werkgeluk heeft een vaste plek gekregen in gesprekken en successen worden nu vaak gevierd.

Yolande G.M. van Rede, Afdelingshoofd Personeel & Organisatie, RIVM

Testimonial
Werkgeluk is een mooi thema om vanuit een positieve benadering met je organisatie aan de slag te gaan. WIN heeft een fijne en open begeleiding om samen het werkgeluk in de organisatie vorm te geven. Dat was een heel leuke en prettige ervaring voor ons. Ik gun het andere organisaties om werk te maken van werkgeluk!

Waarom het je nog niet lukt om het werkgeluk in de teams te vergroten

Je hebt zoveel andere taken op je bord liggen dat je niet toekomt aan het werk maken van werkgeluk. Het blijft bij een idee, een verlangen. En als je eerlijk bent, weet je ook niet goed waar te beginnen. Het ontbreekt je aan de juiste expertise en je hebt al helemaal de tijd niet om je daar eerst in te scholen. Bovendien moet er nu iets gebeuren, het kan echt niet langer wachten.

Dit is wat je nodig hebt:

 • Snel inzicht in hoe het nu gaat, zodat je zeker weet dat je met de goede dingen aan de slag gaat
 • Een kort en bondig verslag met de belangrijkste inzichten met daarbij een praktisch plan zodat je aan je collega’s en MT kunt uitleggen wat er moet gebeuren
 • Een duidelijk beeld van hoe je dat plan gaat uitvoeren, wat je zelf kunt doen en waar heb je hulp bij nodig hebt
 • Iemand die jouw organisatie ondersteunt bij wat er allemaal moet gebeuren zodat je direct resultaat ziet en snel stappen zet
 • Om op een goede én effectieve manier werk te maken van werkgeluk

Dat is waar ik je bij kan helpen.

Ik help grote en kleine organisaties om werk te maken van werkgeluk. In een werkgeluktraject zorgen we ervoor dat het werkgeluk in korte tijd verbeterd. Hoe we dat doen verschilt per organisatie. Waar je aan kunt denken is een teamsessie werkgeluk, een opleiding van interne ambassadeurs, werkgeluktrainingen voor medewerkers, masterclass voor HR en leidinggevenden, de inzet van een wetenschappelijk onderbouwde werkgelukmeting of een extern programmamanager die de werkgelukbeweging door de gehele organisatie op gang brengt. Dit is een greep uit de mogelijkheden. En jij weet dat iedere organisatie anders is, daarom ziet ieder traject er ook anders uit.

Inge van Hooff, HR adviseur Kanteel kinderopvang

Testimonial

Lieke Bezemer heeft voor ons een organisatiebreed project gedaan. In het kader van duurzame inzetbaarheid heeft ze voor 30 medewerkers een online werkgeluk programma georganiseerd. Wij zijn erg tevreden over de resultaten hiervan: medewerkers zitten beter in hun vel, ervaren meer werkgeluk, laten ander gedrag zien en maken bewustere keuzes. Dit heeft een positieve uitwerking gehad op de balans tussen werk en privé.

Dit is wat je binnenkort al aan werkgeluk in je organisatie ervaart:

 • Je weet waar je organisatie staat en de eerste veranderingen zijn al zichtbaar
 • En wat je merkt, is dat er iets is veranderd in de onderstroom. Er waait een andere en positieve wind. De sfeer is veel prettiger en mensen komen met allerlei leuke initiatieven.
 • De interne ambassadeurs die zijn opgeleid zorgen voor ludieke en inspirerende acties. Het werkt aanstekelijk, want iedereen die erbij was, vertrok met een glimlach.
 • Je ziet medewerkers die na het volgen van de werkgeluktraining blij door de gangen lopen
 • Veel van je managers voeren al het gesprek over werkgeluk. Ze hebben een praktisch model en concrete vragen om dit mee te doen en deze laagdrempeligheid werkt uitstekend. Ze merken dat de gesprekken nu veel diepgang hebben en dat medewerkers zelfs uitkijken naar de gesprekken.
 • Je HR-afdeling heeft een nieuwe opzet gemaakt voor het voeren van talentgesprekken. Dit zetten ze in voor de huidige medewerkers en voor het aantrekken van nieuwe medewerkers

Nicole Gabriel, Algemeen Directeur Zien in de klas

Testimonial

“Door de WINscan te herhalen zien we of de door ons ingezette interventies resultaat hebben.”

Bij ZIEN in de Klas vinden wij het werkgeluk van onze collega’s enorm belangrijk. We hebben hier veel aandacht voor in alles wat we doen. We hebben dit jaar voor het vierde jaar op rij de WINscan laten uitvoeren door Lieke. Elk jaar levert de scan weer veel inzichten en mooie gesprekken op. Het is fijn een geheel objectieve meting te laten doen door een werkgelukexpert van buiten onze organisatie. We krijgen snel en goed in beeld hoe onze collega’s scoren op de belangrijkste pijlers van werkgeluk. De volgende scan staat alweer gepland! 

Wat ga jij investeren in werkgeluk voor jouw organisatie?

De investering hangt af van je problematiek, hoe een traject eruitziet en welke eerste stappen jij op korte termijn wilt zetten. Omdat je kiest voor een exclusief traject, geef ik je veel aandacht, tijd en energie. Daarom is het aantal trajecten beperkt. Bij een aanvraag voor een gesprek krijg je direct te horen of er beschikbaarheid is. Wil je een Werkgeluk oriëntatiegesprek aanvragen, plan dan je gesprek in door hier te klikken.

Inge van Hooff, HR adviseur Kanteel kinderopvang

Testimonial

Je ziet als werkgever het liefst dat mensen happy zijn en hun kwaliteiten kunnen benutten. Daar heeft het werkgelukprogramma van Lieke echt aan bijgedragen. Een aanrader wat ons betreft!

Daarnaast is het prettig samenwerken met Lieke. Ze denkt mee, is flexibel en pragmatisch. Haar enthousiasme voor en kennis over het thema werkgeluk, is erg inspirerend.

Ben je er klaar voor?

De keuze is nu aan jou: Ben je er klaar voor? Klik dan hier om vandaag nog je eerste stap te zetten naar het vergroten van het werkgeluk in jouw organisatie. We starten met een vrijblijvend Werkgeluk oriëntatiegesprek om jouw vraag samen te bespreken.

Lieke Bezemer

PS: stel je voor dat er over een jaar nog niets veranderd is, hoe zou dat voor je zijn? Liever al snel resultaat, plan dan een gesprek in.